Ακτινό- και χημειο-ευαισθητοποίηση μέσω παρέμβασης στις οδούς της κυτταρικής απόπτωσης (Master thesis)

Ανδρονικίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Cell cycle
Chemotherapy--Complications
Apoptosis
Keywords: Απόπτωση,Χημειοθεραπεία,Ακτινοθεραπεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4225
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7892
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0007ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ869.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία30.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4225
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7892
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons