Ανάπτυξη απλοποιημένου μοντέλου συμβούλων λίπανσης αζώτου, φωσφόρου και καλίου για καλαμπόκι, σιτάρι και ηλίανθο (Master thesis)

Αναγνωστοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Περιβάλλον
Γεωργία
Keywords: Λίπανση αζώτου,Λίπανση φωσφόρου,Λίπανση καλίου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4229
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4679
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0009_ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1873.pdf15.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4229
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4679
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons