Παρακολούθηση ποιότητας γάλακτος προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (Master thesis)

Τζατζιμάκης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Κτηνοτροφία
Keywords: Ποιότητα γάλακτος,Προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4235
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5751
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0004_ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1878.pdf13.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4235
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5751
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons