Αξιολόγηση της τοξικότητας των διαθέσιμων στην Ελλάδα ακαρεοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) (Master thesis)

Τσερκέζη, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία
Keywords: Ακαρεοκτόνα,Αρπακτικό άκαρι,Phytoseiidae
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4238
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.953
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0006_ΤΕΡΚΕΖΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1876.pdf10.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4238
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.953
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons