Η επίδραση της αυτο-επιμόρφωσης στην παροχή ανατροφοδότησης σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Master thesis)

Καλαϊτζή, Ελισάβετ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Feedback (learning)
Elementary students
Keywords: Ανατροφοδότηση,Αυτοεπιμόρφωση,Βασικές δεξιότητες,Φυσική αγωγή,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,Feedback,Self education,Fundamental movement skills,Psysical education,Primary school
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4253
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2235
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01018.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4253
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2235
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons