Ιστοπαθολογικές αλλειώσεις και έκφραση των TNFa, MPO IL-6 στον εντερικό βλενογόννο,μετά τη χορήγηση ευγενόλης σε πειραματικό μοντέλο οξείας παγκρετίτιδας σε επίμυες (Master thesis)

Λιναρδούτσος, Δημήτριος.Ζ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Ιατρική Σχολή.Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Pancreatitis
Toxicology
Dissertations, Academic--Bibliography
Keywords: Ιστοπαθολογικές αλλειώσεις,TNFa, MPO IL-6,Εντερικό βλενογόννο,Ευγενόλη,Οξεία παγκρεατίτιδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4255
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2827
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EY342.PDFΜεταπτυχιακή Ιατρικής1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4255
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2827
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons