Διερεύνηση ρόλου ζεολίθου στη δυναμική αζώτου και φωσφόρου και στη διαθεσιμότητα ιχνοστοιχείων σε όξινο και βελτιωμένο έδαφος (Master thesis)

Δαμαλίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Όξινα εδάφη
Keywords: Ζεόλιθος,Αζώτο,Φώσφορο,Ιχνοστοιχεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4257
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3528
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0010_ΔΑΜΑΛΙΔΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1872.pdf15.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4257
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3528
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons