Η επίδραση της μορφής του παιχνιδιού-αντικειμένου στο κοινωνικο-δραματικό παιχνίδι παιδιών προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Βουδηλάκη, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Games in mental health education
Game
Keywords: Παιχνίδι στην προσχολική ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4267
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1881
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0003ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ_Μ425.pdf20.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4267
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1881
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons