Συγκριτική μελέτη της κινητικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας από την Ελλάδα και τη Γερμανία με τη χρήση της δέσμης αξιολόγησης Karlsruher Motrorik-Screening (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Δημήτρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Motor ability in preschool children
Motor ability in preschool children--Testing--Greece
Motor ability in preschool children--Testing--German
Keywords: Κινητικές ικανότητες,Ψυχοκινητική αγωγή,Προσχολική ηλικία,Παχυσαρκία,KMS (3-6),Motor ability,Psychomotor education,Preschool age,Obesity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4268
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9632
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01014.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4268
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9632
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons