Αξιολόγηση επίδρασης προγράμματος εμψύχωσης με έμφαση στη δουλειά στην ανάπτυξη της κινητικής ικανότητας παιδιών προσχολικής ηλικίας απο διαφορετικές πολιτισμικές μονάδες (Master thesis)

Γκαζή, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγήςκαι του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Early childhood education--Law and legislation
Psychomotor disorders in children
Keywords: Ψυχοκινητική ανάπτυξη,Παρακίνηση,Κινητικές δεξιότητες,Νηπιακή ηλικία,Psychomotor development,Motivation,Motor skill competence,Early childhood
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4270
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0007ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ426.pdf28.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4270
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons