Η επίδραση της αλατότητας (NaC1, KC1, Na2SO4) στην αύξηση και χημική σύσταση της ροδιάς (Punica granatum L.) της ποικιλίας Wonderful σε συνθήκες υπαίθρου (Master thesis)

Μαστρογιαννίδου, Έλλη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Έδαφος
Καλλιεργούμενα φυτά
Keywords: Αλατότητα,Χημική σύσταση ροδιάς,Συνθήκες υπαίθρου,Ποικιλία Wonderful
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4272
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4565
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0012_ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1870.pdf18.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4272
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4565
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons