Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ψυχοκινητικής ικανότητας και της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά νηπιακής ηλικίας (Master thesis)

Ιωσηφίδης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Social skills in children
Early childhood education
Keywords: Ψυχοκινητική ικανότητα,Κοινωνικές δεξιότητες,Προσχολική ηλικία,Φύλο,Ηλικία,Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο,Psycho-motor competence,Social skills,Kindergarten children,Gender,Age,Socio-economic status
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9479
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0014ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ427.pdf33.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9479
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons