Η σημασία των βοηθητικών μέτρων για τη διενέργεια μιας εξωσωματικής λιθοτριψίας (Master thesis)

Τσακαλδήμης, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Extracorporeal shock wave lithotripsy
Nephrostomy
Keywords: Λιθοτριψία,Νεφροστομία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4280
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1249
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0154ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ978.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία11.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4280
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1249
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons