Αντιμετώπιση των επιπλοκών της Εξωσωματικής Λιθοθρυψίας (Master thesis)

Χύτας, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Extracorporeal shock wave lithotripsy
Urinary tract infections
Keywords: Λιθοθρυψία,Ουροποιητικό σύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4287
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7287
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0143ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ966.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία11.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4287
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7287
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons