Η προγνωστική αξία των καρκινικών δεικτών στην παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστης σε συνδυασμό με την κυστεοσκόπηση και την κυτταρολογική εξέταση ούρων (Master thesis)

Βουδαλικάκης, Χρυσόστομος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Καρκίνος
Keywords: Καρκινικοί δείκτες,Καρκίνος ουροδόχου κύστης,Κυστεοσκόπηση,Κυτταρολογική εξέταση ούρων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4292
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8119
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0015ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ970.pdf14.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4292
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8119
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons