Φυσικοχημικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, απομόνωση και εργαστηριακή καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων από διαφορετικά είδη ψυχανθών (Master thesis)

Καζάκος, Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Είδη ψυχανθών
Keywords: Φυσικοχημικοί παράγοντες,Εργαστηριακή καλλιέργεια αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων,Είδη ψυχανθών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1851
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017_ΚΑΖΑΚΟΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1865.pdf13.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1851
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons