Τεχνικές αναισθησίας στην εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL) (Master thesis)

Τάκης, Αθανάσιος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Extracorporeal shock wave lithotripsy
Nephrolithiasis
Keywords: Λιθοτριψία,Κρουστικά κύματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4305
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6484
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0119ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ974.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία12.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4305
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6484
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons