Διουρηθρική προστατεκτομή με χρήση laser KTP (Green light) (Master thesis)

Σαμαράς, Ανέστης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Prostatectomy, Transurethral
Lasers in biophysics
Benign prostatic hyperplasia--Alternative treatment
Keywords: Προστατεκτομή,Λέιζερ,Χειρουργική θεραπεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4307
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.916
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0110ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ969.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία10.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4307
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.916
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons