Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπίων προσχολικής ηλικίας, που φοιτούν σε νηπιαγωγεία του νομού Ξάνθης, για την ατμοσφαιρική ρύπανση (Master thesis)

Καλίτσης, Πασχάλης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Air--Pollution potential
Perception in children
Keywords: Ατμοσφαιρική ρύπανση,Αντιλήψεις παιδιών,Πηγές ρύπανσης,Ρυπαντές,Συστημική σκέψη,Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Atmospheric pollution,Perceptions of children,Source of pollution,Pollutants,Systemic thought,Environmental repercussions
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4308
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7980
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0016ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ428.pdf23.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4308
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7980
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons