Διερεύνηση του μοριακού μηχανισμού της δράσης CRF αγωνιστών στην απόπτωση ηπατοκυττάρων (Master thesis)

Πάσχος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Corticotropin releasing factor
Apoptosis
Liver cells--Viability
Keywords: Κορτικοτροπίνη,Ηπατοκύτταρα,Απόπτωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7660
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ-ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ-ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0100ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ998.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία17.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4310
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7660
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons