Στάση του σώματος και του χεριού κατά τη διάρκεια της γραφικής κίνησης παιδιών προσχολικής ηλικίας (5 - 6 ετών) και συσχέτιση με την ποιότητα γραφής τους (Master thesis)

Κασάπη, Αφροδίτη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Writing--History
Keywords: Γραφή,Γραφοκινητική,Θέση του σώματος,Κίνηση της γραφής,Ποιότητα της γραφής,Writing,Graphomotor,Body posture,Writing motion,Quality of writing
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4312
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8908
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0017ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ429.pdf23.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4312
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8908
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons