Η σχέση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με το γραπτό λόγο και ο ρόλος της οικογένειας σε ιδιότυπα γλωσσικά περιβάλλοντα: (Master thesis)

Μήνογλου, Μαρία

Alternative title / Subtitle: το παράδειγμα των Πομάκων της Θράκης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Literacy
Bilingualism in children
Keywords: Πρακτικές γραμματισμού,Αναδυόμενος γραμματισμός,Οικογενειακός αλφαβητισμός,Δίγλωσσος αλφαβητισμός,Ανάγνωση και γραφή,Literacy practices,Emergent literacy,Family literacy,Biliteracy,Reading and writing
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4314
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5772
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0029ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ431.pdf31.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4314
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5772
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons