Ουρητηρολιθοτριψία με εύκαμπτο και άκαμπτο ουρητηροσκόπιο (Master thesis)

Ξενάκης, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Lithotripsy
Ureteroscopy
Urinary tract infections
Keywords: Ουρητηρολιθοτριψία,Ουρητηροσκόπιο,Ουροποιητικό σύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4318
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6699
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0091ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ975.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία8.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4318
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6699
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons