Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού "Η τάξη μου" ως προς την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Τσίγκου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Educational software
Keywords: Εκπαιδευτικό λογισμικό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8491
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0045ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ435.pdf38.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8491
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons