Χρονοεξαρτώμενες μεταβολές δεικτών οξειδωτικού στρές μετά από οξεία αερόβια άσκηση (Master thesis)

Μιχαηλίδης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Oxidative stress
Aerobic exercises
Keywords: Άσκηση,Ελεύθερες ρίζες,Δραστικά είδη οξυγόνου,Αιμοληψίες,Oxidative stress,Free radicals,Reactive oxygen species,Blood sample
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4326
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4431
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01010.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ21.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4326
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4431
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons