Αξιολόγηση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης στο πρόβατο φυλής Χίου με τη χρήση γονιδιωματικής επιλογής (Master thesis)

Δαδούσης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Αναπαραγωγή
Genomics
Keywords: Γενετική βελτίωση,Γονιδιωματική επιλογή,Πρόβατο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4329
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2453
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018_ΔΑΔΟΥΣΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1864.pdf31.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4329
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2453
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons