Μετρήσεις της Α- λιποπρωτεΐνης στον όρο ατόμων, κλειστού πληθυσμού, νομού Έβρου και υπολογισμός του αθηρωματικού δείκτη (Doctoral thesis)

Γιαννακίδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αρτηριοσκληρυντικές καρδιαγγειακές νόσοι
Keywords: Αθηρωματικός δείκτης,Κλειστός πληθυσμός,Λιποπρωτεΐνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4330
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9227
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1038.pdf15.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4330
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9227
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons