Ουρητηροσκοπική λιθοτριψία με χρήση laser λίθων ουρητήρα-νεφρού (Master thesis)

Κουτσογιάννης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Lithotripsy
Lasers in biophysics
Kidneys--Cancer
Keywords: Λιθοτριψία,Λέιζερ,Νεφρό
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4334
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1863
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0063ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ968.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία8.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4334
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1863
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons