Ουρητηροσκόπηση με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο (Master thesis)

Γιαννόπουλος, Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Υγείας,Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ureteroscopy
Urinary tract infections
Urological equipment
Keywords: Ουρητοροσκόπηση,Ενδοουρολογικά εργαλεία,Ουροποιητικό σύστημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4348
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.600
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0027ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ963.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία14.98 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4348
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.600
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons