Η επίδραση της πυκνότητας στη φαινοτυπική παραλλακτικότητα γενοτύπων βίκου (V. sativa L.) (Master thesis)

Χατζόγλου, Θεόφιλος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Φυτά
Βοτανικά χαρακτηριστικά
Keywords: Φαινοτυπική παραλλακτικότητα γενοτύπων βίκου,Φυτά,Βίκος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4352
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0021_ΧΑΤΖΟΓΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1861.pdf13.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4352
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons