Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου In Vitro από προσθετικά τροφίμων, όπως βιταμίνη Ε, σακχαρίνη και ταρτραζίνη (Bachelor thesis)

Αντωνιάδης, Σόλων-Ματτίας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Κυτταρογενετικές βλάβες
Keywords: Κυτταρογενετικές βλάβες,Προσθετικά τροφίμων,Σακχαρίνη,Ταρτραζίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6734
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0021ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1591.pdf26.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4354
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6734
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons