Αξιολόγηση οκτώ γενότυπων σπαραγγιού ως προς την απόδοση, την πρωιμότητα, την ακαθάριστη πρόσοδο, την ποιότητα και την αντοχή στις ασθένειες, στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νομού Έβρου (Master thesis)

Καζάκης, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Φυτοπαθολογία
Keywords: Σπαράγγι,Πρωιμότητα,Ακαθάριστη πρόσοδος,Εδαφοκλιματικές συνθήκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8488
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0023_ΚΑΖΑΚΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1859.pdf14.23 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8488
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons