Η μελέτη της διαγνωστικής αξίας της ανοσοϊστοχημείας στην οξεία λευχαιμία (Doctoral thesis)

Δάλλα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Λευχαιμία
Keywords: Ανοσοϊστοχημεία,Λευχαιμία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4362
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0023ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1126.pdf15.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4362
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons