Η επίδραση των αζωτοβακτηρίων στην προσαρμοστικότητα και στο δυναμικό απόδοσης της καλλιέργειας του λευκού λούπινου στην περιοχή του Β. Έβρου (Master thesis)

Μπλάκου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Γεωργία
Ψυχανθή
Keywords: Επίδραση αζωτοβακτηρίων,Λευκός λούπινος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4366
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1189
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0024_ΜΠΛΑΚΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1858.pdf21.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4366
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1189
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons