Πληροφοριακό σύστημα παραγωγής διανυσματικών προτύπων ασαφούς λογικής για την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας της εκτίμησης κινδύνου καμένης έκτασης από δασικές πυρκαγιές (Bachelor thesis)

Τσιαμαντάς, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Subject classification: Forest fires--Prevention and control
Fire fighting
Burnt area
Keywords: Πυρκαγιά,Δασοπυρόσβεση,Καμένη έκταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4372
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4283
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0114ΔΠΘ_ΑΑΔ-Π1881.pdfΠτυχιακή Εργασία 41.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4372
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4283
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons