Ανάπτυξη απλοποιημένου μοντέλου συμβούλων λίπανσης αζώτου,φωσφόρου και καλίου για καλαμπόκι,σιτάρι και ηλίανθο (Master thesis)

Αναγνωστοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Fertilizers--Analysis
Phosphorus
Nitrogen
Keywords: Λίπανση,Φώσφορος,Άζωτο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7230
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0009_ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1873.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία15.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4375
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7230
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons