Διερεύνηση τεχνικής αποτελεσματικότητας των αγροτικών περιοχών του Νομού Έβρου και η συμβολή των κοινοτικών ενισχύσεων (Master thesis)

Αλλοίμονος, Γεώργιος-Ρούσος

Alternative title / Subtitle: Εφαρμογή της περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων (DEA)
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Data envelopment analysis
Farm setting
Community aid
Keywords: Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων,Αγροτική εκμετάλλευση,Αποδοτικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4380
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6518
Appears in Collections:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0002_ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1879.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4380
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6518
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons