Αξιολόγηση της τοξικότητας των διαθέσιμων στην Ελλάδα ακαρεοκτόνων στο αρπακτικό άκαρι Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari:Phytoseidae) (Master thesis)

Τσερκέζη, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας,Δασολογίας,Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Acaricides
Toxicity testing
Predatory mite
Keywords: Ακαρεοκτόνο,Τοξικότητα,Αρπακτικά ακάρεα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4382
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7277
Appears in Collections:ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0006_ΤΕΡΚΕΖΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1876.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία10.97 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4382
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7277
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons