Περιβαλλοντικά θέματα και εκπαιδευτική πράξη στην προσχολική ηλικία (Master thesis)

Γαρυφάλλου, Ζωή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Environmental education
Kindergarten teachers--Training of
Keywords: Περιβαλλοντική εκπαίδευση,Εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης,Μέθοδοι,Environmental education,Kindergarden teachers,Methods
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4389
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5774
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0004ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ438.pdf21.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4389
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5774
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons