Ο ρόλος του τύπου αφήγησης - ανάγνωσης μιας ιστορίας στην κατανόησή της από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Γκουρμάνου, Περσεφόνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Preschool children--Books and reading
Keywords: Τρόποι αφήγησης - ανάγνωσης,Κατανόηση,Παιδιά προσχολικής ηλικίας,Types of story telling,Comprehension,Preschool aged children
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4390
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6814
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0008ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ439.pdf26.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4390
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6814
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons