Ικανότητα αντίληψης της χρονικής διάρκειας απο παιδιά προσχολικής ηλικίας σε καταστάσεις άμεσης και αποδεσμευμένης εμπειρίας (Master thesis)

Δουκαρή, Στυλιανή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Preschool children
Time perception in children
Keywords: Αντίληψη του χρόνου,Χρονική διάρκεια,Παιδιά προσχολικής ηλικίας,Άμεση και αποδεσμευμένη εμπειρία,Conception of time,Duration of time,Preschool age children,Direct and indirect experience
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3908
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0010ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ441.pdf16.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4392
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3908
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons