Επίδραση του ασβεστίου στην αύξηση και χημική σύσταση φυτών ροδιάς (Punica granatum L.) που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες αλατότητας (NaC1) (Master thesis)

Δεβετζή, Νίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Punica granatum
Keywords: Χημική σύσταση φυτών,Punica granatum,Συνθήκες αλατότητας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4396
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4454
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0025_ΔΕΒΕΤΖΗΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1857.pdf21.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4396
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4454
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons