Καλλιέργεια της επικοινωνίας σε ομάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, μέσω της παρέμβασης εμψυχωτή (Master thesis)

Κατσιάνη, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Children--Foreign countries
Communicative competence in children
Keywords: Παιδιά διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης,Επικοινωνία παιδιών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4398
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2721
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0018ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ445.pdf14.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4398
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2721
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons