Διερεύνηση της ικανότητας των παιδιών να αναγνωρίζουν τις βασικές συγκινήσεις (Master thesis)

Κογκετσίδου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Emotions in children--Religious aspects
Keywords: Βασικές συγκινήσεις,Αναγνώριση συγκινήσεων,Basic emotions,Recognition of emotions
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4401
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.306
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0020ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ446.pdf27.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4401
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.306
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons