Η ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας, που ανήκουν σε οικογένειες με προβλήματα ψυχικής υγείας στον έναν από τους δύο γονείς (Master thesis)

Κουντουράς, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Toughness (Personality trait)
Keywords: Ψυχική ανθεκτικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9108
Appears in Collections:Κατεύθυνση Α-Κοινωνική και πολιτισμική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0023ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ447.pdf13.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4407
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9108
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons