Υιοθέτηση στρατηγικών βέλτιστης διαχείρισης του κτηνοτροφικού τομέα σε περίοδο κρίσης (Master thesis)

Τσαρδακλής, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας/Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Subject classification: Κτηνοτροφικός τομέας
Keywords: Κτηνοτροφικός τομέας,Περίοδος κρίσης,Στρατηγικές βέλτιστης διαχείρισης,Ζωικά προϊόντα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4420
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0028_ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣΔΠΘ_ΑΑΔ-Μ1854.pdf30.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4420
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons