Η οργάνωση των κατασκηνώσεων που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία και ο ρόλος των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων στο πρόγραμμά τους (Master thesis)

Τέζα, Αρετή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Camps for people with disabilities
Physical activity
Keywords: Κατασκήνωση,Άτομα με αναπηρία,Δραστηριότητα,Camp,Individuals with disability,Activity
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4450
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1871
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00983.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ24.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4450
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1871
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons