Η καμπύλη διαχωρισμού της αιμοσφαιρίνης ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση πριν και μετά την θεραπευτική χορήγηση μεταγγίσεων αίματος και ερυθροποιητίνης (Doctoral thesis)

Καραμήτσος, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αιμοκάθαρση
Νεφρική ανεπάρκεια
Keywords: Αιμοσφαιρίνη,Αιμοκάθαρση,Μεταγγίση αίματος,Ερυθροποιητίνη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4465
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2829
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0040ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1073.pdf12.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4465
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2829
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons