Εξάπλωση του θεσμού της εφηβείας στα νησιά του Αιγαίου κατά τους ελληνιστικούς & αυτοκρατορικούς χρόνους (Master thesis)

Μαντζιώρη, Αγάπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Ephebia--Greece--Aegean
Education--Greece--History
Adolescence
Keywords: Εκπαίδευση,Ίδρυμα,Γυμνάσιο,Στρατιωτικός χαρακτήρας,Αλλαγές,Education,Institution,Gymnasium,Military character,Changes
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4488
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3384
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00973.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ32.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4488
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3384
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons