Η επίδραση του μέσου αφήγησης στην κατανόηση αφηγηματικών κειμένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Κογκέζου, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Question-answering systems
Computers--Study and teaching
Keywords: Μέσο αφήγησης,Η/Υ,Κατανόηση,Ερωτήσεις κατανόησης,Αναδιήγηση,Narration medium,Computer,Comprehension,Comprehension questions,Renarration
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4492
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8145
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0019ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ451.pdf36.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4492
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8145
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons